Historia

  Budynek przedszkola typu "szwedzkiego" oddany został do użytku 01 września 1983 roku jako Przedszkole Zakładów Przemysły Dziewiarskiego "MIRA". Wówczas przedszkole to współpracowało z Przedszkolem na Heinrich-Heine Straße w Görlitz.

Od 01 stycznia 1991 roku do 31 marca 1997 roku podlegało Miejskiemu Zespołowi Administracji Szkół, a od 01 kwietnia 1997 roku podlega Urzędowi Miasta Zgorzelec.

   

Przedszkole dawniej

Przedszkole dziś

Przedszkole Publiczne nr 8 jest placówką wychowawczo - opiekuńczą w dzielnicy Ujazd.     Budynek, w którym mieści się przedszkole wybudowany został z przeznaczeniem dla małych dzieci. Kondygnacja jednopoziomowa oraz usytuowanie w zacisznym, bezpiecznym miejscu.      Przedszkole otoczone jest zadbanym ogrodem zawierającym nowocześnie wyposażony plac zabaw dla dzieci.

 

   

Część rekreacyjna i sad.

Budynek jest zadbany, sukcesywnie remontowany ze środków budżetowych oraz pozabudżetowych (praca społeczna całego personelu i rodziców),

   

sponsoring, liczne zabiegi służące pozyskiwaniu dodatkowych środków np. sprzedaż stroików świątecznych.

Przedszkole posiada bogato urządzone sale zabaw dla dzieci z nowoczesnymi łazienkami.

Obecnie przedszkole posiada także dobrze wyposażony pokój logopedyczny.