Hymn przedszkola

                          

"Kiedy słońce złote blaski

 rozrzuca wokoło.

 To w przedszkolu wszystkie dzieci

 bawią się wesoło.

 ref.

 Podaj rękę, podaj dwie

 pobawimy się.

 Śmiej się głośno, bo twój śmiech

 jak słoneczko jest.

 

  A to zuchy przedszkolacy

  każdy o nas powie,

  bo nas bawi, uczy pracy

  słoneczne przedszkole"

 

    słowa: Nauczycielki Przedszkola Publicznego nr 8

    muzyka: Monika Liskowacka