Przedszkole Publiczne nr 8

z Oddziałami Integracyjnymi