Przedszkole czynne jest od 5.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku.

        W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, takich jak:

· rytmika

· język niemiecki

· język angielski

· taekwondo

W każdą środę miesiąca maja jest „dzień otwarty”, w którym rodzic może przyjść razem z dzieckiem zwiedzić nasze przedszkole, zapoznać się z nauczycielami, pracownikami, zobaczyć jak wyglądają zajęcia i sposób spędzania czasu przez dzieci.


Ramowy rozkład dnia ( grupy starsze)

Czas od - do

Aktywności  dzieci

 

5.30 - 6.30

zabawy dowolne podejmowane przez dzieci

60 min

6.30 – 8.00

zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi]

90 min

8.00 – 8.10

ćwiczenia poranne,

10 min

8.10 –8.30

przygotowanie do śniadania

20 min

8.30 – 9.00

śniadanie,

pełnienie dziecięcych dyżurów,

czynności kulturalno – higieniczne po śniadaniu, np. mycie zębów

30 min

9.00 – 9.40

zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie 

40 min

9.40 – 11.00

zajęcia dodatkowe,

pobyt w ogrodzie,

spacery i  wycieczki

30 min

20 min

30 min

11.00 –11.30

II śniadanie

pełnienie dziecięcych dyżurów,

czynności kulturalno – higieniczne po śniadaniu,

np. mycie zębów

30 min

11.30 –12.00

słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

30 min

12.00 –13.00

zabawy w kącikach zainteresowań,

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

60 min

13.00– 13.10

zabawa ruchowa 

10 min

13.10 –13.30

przygotowanie do obiadu,

20 min

13.30 –14.00

obiad,

pełnienie dziecięcych dyżurów,

czynności kulturalno – higieniczne po obiedzie

mycie zębów

30 min

14.00 –15.00

swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub ogrodzie

60 min

15.00 –15.10

zabawa ruchowa

10 min

15.10 –16.30

zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela,

rozchodzenie się dzieci do domów

80 min

 

 Ramowy rozkład dnia ( grupy młodsze)

Czas od - do

Aktywności  dzieci

 

5.30 - 6.30

zabawy dowolne podejmowane przez dzieci

60 min

6.30 – 8.00

zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi]

90 min

8.00 – 8.10

zabawa ruchowa,

10 min

8.10 –8.30

przygotowanie do śniadania

20 min

8.30 – 9.00

śniadanie,

pełnienie dziecięcych dyżurów,

czynności kulturalno – higieniczne po śniadaniu,

30 min

9.00 – 9.30

zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie

30 min

9.30 – 11.00

zajęcia dodatkowe,

pobyt w ogrodzie,

spacery i  wycieczki

20 min

30 min

40 min

11.00 –11.30

II śniadanie

pełnienie dziecięcych dyżurów,

czynności kulturalno – higieniczne po śniadaniu,

30 min

11.30 –13.00

odpoczynek  - słuchanie muzyki lub bajek,

czynności samoobsługowe ( rozbieranie się i ubieranie, toaleta)

90 min

13.00– 13.10

zabawa ruchowa

10 min

13.10 –13.30

przygotowanie do obiadu,

20 min

13.30 –14.00

obiad,

pełnienie dziecięcych dyżurów,

czynności kulturalno – higieniczne po obiedzie

30 min

14.00 –15.00

swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub ogrodzie

60 min

15.00 –15.10

zabawa ruchowa

10 min

15.10 –16.30

zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela,

rozchodzenie się dzieci do domów

80 min

 


NOWO OTWARTY GABINET LOGOPEDYCZNY ORAZ PSYCHOLOGICZNY

 

W Przedszkolu Publicznym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu funkcjonuje nowo otwarty gabinet logopedyczny oraz psychologiczny.

Opiekę nad prawidłową wymową dzieci sprawują:

logopeda mgr Krystyna Kułakowska - w każdy poniedziałek, środę i piątek

logopeda mgr Marzena Liskowacka - w każdy wtorek

Opiekę psychologiczną sprawuje:

psycholog mgr Dorota Bilińska  -w każdy czwartek

Gabinet wyposażony jest w szereg pomocy:

nowoczesny sprzęt multimedialny,

profesjonalne programy logopedyczne: LOGOPEDIA, LOGO – GRY, MÓWIĄCE OBRAZKI,

urządzenia wielofunkcyjne do kopiowania i druku,

gry, układanki, ilustracje o ciekawej szacie graficznej, materiały obrazkowo – literowe, zestawy ćwiczeń, itp.

literaturę fachową,

W ramach opieki logopedycznej nad naszymi wychowankami prowadzona jest działalność profilaktyczna, stymulująca rozwój wszystkich aspektów mowy, kompensacyjna i korekcyjna zmierzająca do korygowania występujących u dzieci wad wymowy.

Praca  psychologiczna w naszym przedszkolu odbywa się w zakresie:

przeprowadzania obserwacji zachowania dzieci podczas zajęć przedszkolnych,

współpracy z nauczycielkami i rodzicami (indywidualne konsultacje, wskazówki do pracy z dziećmi)

indywidualna opieka psychologiczna nad dziećmi z trudnościami emocjonalnymi oraz deficytami w rozwoju poznawczym (scenariusze zajęć terapeutycznych oraz dobór metod uzależnione od potrzeb dziecka)

opracowywanie scenariuszy oraz przeprowadzanie zajęć grupowych dla dzieci w oparciu o: Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Kinezjologię edukacyjną P. Dennisona, Programy pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, Gry i zabawy przeciwko agresji,

opracowywanie i realizowanie zajęć pt. „Bezpieczne dziecko” w grupie dzieci sześcioletnich,

przeprowadzanie przesiewowych badań dojrzałości szkolnej dzieci 6 – letnich, informacje zwrotne dla nauczycieli i rodziców, kontakt z PPPP w sprawie badania uczniów pod kątem ewentualnego odroczenia realizacji obowiązku szkolnego,

udzielanie pomocy psychologicznej rodzicom dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w trudnych sytuacjach życiowych

Z konsultacji w gabinecie mogą skorzystać zainteresowani rodzice, którzy po uzyskaniu niezbędnych fachowych wskazówek mogą kontynuować terapię w domu.

Przytulnie urządzony i dobrze wyposażony gabinet  sprzyja prowadzeniu zajęć w przyjaznych warunkach i atrakcyjnej dla dzieci formie.