DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr JOLANTA SOCHA-JONCZYK  

 
OBSADA PEDAGOGICZNA

ODDZIAŁ I:

mgr Krystyna Kułakowska
Aleksandra Słabicka

ODDZIAŁ II:

Elżbieta Borkowska - Kornak

ODDZIAŁ III:

mgr Alicja Zajczkowska

mgr Małgorzata Sobierajska

ODDZIAŁ IV:

mgr Anna Gruszecka
 

NASI SPECJALIŚCI:

    LOGOPEDA - M. Liskowacka
LOGOPEDA - K. Kułakowska
PSYCHOLOG -   D. Bilińska  
 
ZAJĘCIA  DODATKOWE  DLA  DZIECI  2009-2010 rok
 
RELIGIA – PANI KRYSTYNA

PONIEDZIAŁEK        12.00 – 12.30  GR. IV(6-latki)

                                       12.30 – 13.00  GR. III(5-latki)

PIĄTEK                  9.00– 9.30 GR. IV(6-latki)

                                       9.30 – 10.00 GR. III(5-latki)

 

JĘZ.ANGIELSKI – PANI ANETA

PONIEDZIAŁEK                  9.00 - 9.30 GR. JĘZ. I

9.30 – 10.00 GR. JĘZ.II

ŚRODA                                 9.00 – 9.30 GR. JĘZ. I

                                                9.30 – 10.00 GR. JĘZ. II

 

RYTMIKA – PANI ANIA

WTOREK 9.00 – 11.00

 

RYTMIKA – PANI MONIKA

PIĄTEK 8.30- 10.30

 

TAEKWONDO – PAN WOJTEK

CZWARTEK 9.00 -10.00
 

ZAJĘCIA TANECZNE – PAN MARIUSZ

ŚRODA 11.00 – 12.00